יום שבת, 13 במרץ 2010

גבורה וחינוך

גבורה וחינוך


שלמה בן יוסף, חבר האצ"ל, הוצא להורג בידי שלטונות המנדט הבריטי בשנת 1938 לאחר שנתפס כשהוא בדרכו לתקוף אוטובוס אזרחי ערבי ולהרוג ללא אבחנה בנוסעיו. השבוע חילק שר החינוך עשרות פרסים לתלמידים שהגישו עבודות בנושא שלמה בן יוסף וחבריו עולי הגרדום.

שר החינוך גדעון סער אמר בטכס כי שילוב סיפור עולי הגרדום במערכת החינוך הוא מופת ערכי לבני הנוער ובכוחו לחזק את הזיקה של התלמידים למדינה ולמורשת: "בחרנו לציין את סיפורם של עולי הגרדום באמצעות תהליך חינוכי המקנה ידע וחוויה". עשרות התלמידים שקיבלו את הפרס מידי שר החינוך אישית נבחרו מבין 750 שהכינו עבודות בנושא בבתי ספר בכל רחבי ישראל, בעידוד וסיוע של מוריהם וכאשר לרשותם הועמדו משאבים מיוחדים של מערכת החינוך כדי לעודד ולסייע להם בהכנת העבודות.

השבוע גם החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים צוות מיוחד שיבצע מעקב אחר ההסתה ברשות הפלסטינית ואף יפרסם באופן תקופתי "מדד הסתה" רשמי, כאשר הנתונים יפורסמו בכל רחבי העולם בידי ממשלת ישראל. אחד הנושאים העיקריים בהם יתמקד הצוות יהיה ההסתה המתנהלת במערכת הלימוד הפלסטינית ובמיוחד... הצגתם של מחבלים פלסטינים שפגעו בישראלים כגיבורים.