יום חמישי, 25 בנובמבר 2010

גבולות

גבולות

קצין אחד בצבא ההגנה לישראל, שאת שמו אולי לא נדע לעולם אך את סיפורו קראנו השבוע מעל דפי העיתונות, סייר עם חייליו בגבול מצרים כאשר נתקל בקבוצת פליטים שזה עתה הגיעו מאפריקה הרחוקה. הוא נדרש להחזירם מיד אל הצד המצרי של הגבול. בחושבו על שאולי כבר עברו הפליטים האלה בידי המבריחים חסרי המצפון שהבריחו אותם עד כאן, ועל מה שאולי מצפה להם מידי הצבא המצרי מיד בהגיעם חזרה לתחומו, ועל מה שאולי מצפה להם מאוחר יותר מידי המשטר וקבוצות אתניות יריבות עם החזרתם לארץ ממנה נמלטו, סירב הקצין לפקודה וביקש להביא את הפליטים לבסיס של יחידתו. על מעשה הסרבנות הזה צפוי הקצין להיענש בחומרה. הפליטים הועברו לטיפולו של קצין אחר, אשר מילא את תפקידו כדת וכדין וגירש את הפליטים אל מעבר לגבול, עוד באותו הלילה.

אבל הדילמה הקשה הניצבת בפני חיילים וקצינים בעלי מצפון עומדת להיפתר בקרוב. מעתה והלאה, כך עומדת ממשלת ישראל להחליט ביום ראשון הקרוב לפי הצעת ראש הממשלה, יועברו כל הפליטים ל"מרכז שהיה פתוח" שיוקם בלב המדבר ושם תספק להם מדינת ישראל הנדיבה מזון ומשקה חינם אין כסף, וגם אוהלים לגור בהם. לגמרי בחינם תספק להם המדינה גם את השומרים החמושים, אשר יאומנו בידי שירות בתי הסוהר וישמרו על שערי מרכז השהיה הפתוח וגם יפטרלו יומם ולילה ליד הגדרות שיקיפו אותו.

ומה שהכי טוב: על מרכז השהיה הפתוח הזה לא יחול חוק ועדות הקבלה, שגם הוא עומד להתקבל בארצנו בשבוע הבא. איש לא ידחה  בשעריו, מאף אחד לא ימנעו את הזכות לגור בו. שום "ועדת קבלה" לא תסנן את המועמדים להתקבל אליו ותדחה את אלה ש"אינם מתאימים למרקם החברתי".  קהילה שוויונית אליה יגיעו ויתקבלו כ-ו-ל-ם - אם ירצו ואם לא ירצו..

"מדינת ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שאתה יכול ללכת ברגל אליה  מהמדינות העניות ביותר באפריקה" התלונן ראש ממשלתנו אשר הוסיף כי המסתננים הנבזים העוברים את הגבולות בלילה מאיימים על אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה.

אולי באמת הייתה זו טעות חמורה בשיקול מצד הרצל ויתר מייסדי התנועה הציונית, להקים מדינה  יהודית ודמוקרטית ומתקדמת ומתוקנת ומוצלחת ומשגשת במיקום כזה בלתי מוצלח ובלתי מתאים. מיקום אשר מאפשר לאנשים רעבים ונואשים, אנשים המוכנים ללכת ברגל אלפיים קילומטר ויותר  בתקווה נואשת להיטיב את מר גורלם, יכולים לבוא ולהתדפק על שעריה.

מדי שנה מקבלת  מדינת ישראל המפותחת והמשגשגת שלושה מיליארד דולר סיוע טבין ותקילין מאת ממשלת ארצות הברית של אמריקה. הרבה יותר מסכום הסיוע האמריקאי הניתן לאפריקה השחורה כולה.

אם לא יבוא הסיוע לאפריקה, באים האפריקאים אל הסיוע.