יום ראשון, 26 ביוני 2011

מה שהיטלר לא הצליח לעשות

מה שהיטלר לא הצליח לעשות

"מה שהיטלר לא הצליח לעשות קורה היום בגולה" הצהיר יעקב נאמן, שר המשפטים של מדינת ישראל. מעל במת ועידת הנשיא בירושלים, שאותה כינס נשיא מדינת ישראל שמעון פרס, תקף השר נאמן את יהודי התפוצות, שנציגים בולטים מהם נכחו בעולם, והסביר כי נישואי תערובת בין יהודים ללא יהודים מהווים את מימוש מטרתו של אדולף היטלר. "הבעיה בגלות היא לא גיור, היא התבוללות. בואו נתמודד עם האמת, מה שהיטלר יימח שמו וזכרו לא הצליח לעשות, יש היום בגולה, עם התבוללות נוראית".

נישואי תערובת מהווים את מימוש חזונו של היטלר? משהו קצת מוזר כאן. אדולף היטלר בלשון המעטה בהחלט לא התלהב מנישואי תערובת. את דעתו בעניין הביע לא רק בשורה ארוכה של  נאומי שנאה ושטנה אלא גם בדבר חקיקה פורמלי שנחקק ב15 לספטמבר 1935 והידוע בשם "חוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" או "חוקי נירנברג": "חדור הכרה, שטוהר הדם הגרמני הוא תנאי מוקדם להמשך קיומו של העם הגרמני, חדור רצון בלתי נכנע להבטיח את האומה הגרמנית לעולם, החליט הרייכסטאג פה אחד: נישואים בין יהודים ובין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו -  אסורים. נישואים שנערכו בניגוד לחוק בטלים, גם אם נערכו בחו"ל לשם עקיפת חוק זה. יחסים מחוץ לנישואים בין יהודים ונתיני המדינה, בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים."

עשר שנים אחרי שהחוק הנבזה הזה נחקק, הובסה גרמניה הנאצית ועברה בשעה טובה מן העולם ואדולף היטלר התאבד בין חורבות ברלין. ושלוש שנים אחר כך, ב-10 לדצמבר 1948, התקבל בכינוס מדינות העולם בפאריז מסמך שנועד להיות היפוכה המוחלט של הגזענות הרצחנית הנאצית – "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", אשר מונה אחת לאחת את הזכויות להם זכאי כל יצור אנוש באשר הוא, וביניהם סעיף טז: "כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת".

נישואין ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת! אתה שומע, כבוד שר המשפטים יעקב נאמן? ועל המסמך הזה חתמה מדינת ישראל כבר אז, בשנת 1949. שערוריה! מי היה אז שר המשפטים?

דיווח על נאומו של שר המשפטים בנושא מי שממשיך את היטלר

נוסח "החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" המטיל איסור מוחלט על נישואי תערובת (מתוך מאגר התעודות בנושא השואה, אתר סמינר הקיבוצים)

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם המבטיחה (בין השאר) את הזכות לקיים נישואי תערובת (אתר הכנסת)