יום שישי, 2 במרץ 2012

רבותי, ההיסטוריה חוזרת

רבותי, ההיסטוריה חוזרת

עיר נצורה, הפצצות והפגזות ללא הפסקה, הרג וסבל נורא לאזרחים הלכודים,קומץ של עיתונאים בינלאומיים המדווחים מבין ההריסות תוך סיכון רב לחייהם. "כל זה תעמולה ושקרים של התקשורת שעויינת אותנו. אנחנו בסך הכל נלחמים נגד טרוריסטים" מגיבה  הממשלה אשר שולחת את הצבא לזרוע הרס ומוות בעיר הנצורה".

חומס, מרס 2012.
עזה, ינואר 2009.