יום שני, 27 בספטמבר 2010

סוכת שלום

סוכת שלום


השבוע הזה קמות סוכות לאלפים ורבבות, לציון חג הסוכות העתיק.

האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך של מדינת ישראל דאג לפרסם השבוע ציטוטים על פירושו ומשמעותו של החג. בין השאר, פורסמו שם דברי הגות של הרמן כהן, הפילוסוף היהודי בן המאה ה-19:

אין שנאה במקום שהשלום פרש את סוכתו בלב האדם. משום כך נאמר הלשון 'סוכת שלום' בתפילה.. חג הסוכות הוא חג השלום כעיקרו בנדודי המדבר של המציאות הארצית. השלום עושה את כל החיים לחג.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/moadim/Sukkot.htm

משרד החינוך שפרסם מלים אלה נמצא לא רחוק משכונת שייך ג'ראח במזרח ירושלים. אבל ככל הנראה פקחי עירית ירושלים ושוטריה לא קראו את דבריו של הפילוסוף. הם באו אל המקום בו הקימו פעילי שלום ישראלים סוכת שלום משותפת עם תושבים פלסטינים שגורשו מבתיהם. מיד בבואם הרסו הפקחים את הסוכה, שלוש פעמים רצופות הרסו אותה כדי שיבינו את המסר.

די כבר עם סוכת השלום הזאת! די עם השלום! די!

את אירוע הסוכה בשייך ג'ראח אפשר לראות כאן

http://www.justjlm.org/558