יום שבת, 1 בינואר 2011

עשה לך רב


עשה לך רב


במשך אלפיים שנה קיימו יהודים בכל רחבי העולם קהילות קטנות וגדולות מבלי לבקש ומבלי לרצות מימון מקופתן של המדינות בהן חיו. מעולם לא היה אפיפיור יהודי שינהל לכולם את חיי הדת במערכת היררכית מלמעלה למטה. כל קהילה דאגה לעצמה לרב כרצונה, וגםן דאגה לממן ולקיים אותו. אולי הגיע הזמן גם במדינת ישראל של היום לחזור למסורת היהודית הזאת. מי שירצו רב גזעני כרועה הרוחני שלהם – ולמרבה הצער כנראה יש כאלה בינינו – יתכבדו להכניס יד לכיסם ולסייע לממן את משכורתו. ומי שירצו רב לא גזען – ונקווה שגם כאלה ישנם – יעדיפו לממן את הרב הנראה להם. ומי שאינם רואים צורך מיוחד לשמוע לתורתו של שום רב, יקדישו את כספם לדברים הנראים להם חשובים.

(ואולי כך עוד נזכה לראות בארץ הזאת גם רבנים שאנשים נאורים ירצו להקשיב לדברם.)