יום שבת, 1 בינואר 2011

ועוד משהו על הרבנים


ועוד משהו על הרבנים

עוד משהו על הרבנים

הרב מרדכי אליהו הינו הרב הראשי של העיר צפת מטעמה של מדינת ישראל ומקבל משכורת נדיבה מכיסו של משלם המיסים (גם משלם המיסים הערבי...). הצטרפו אליו גם עשרות רבנים אחרים, רבנים של עשרות ערים רבות אחרות. נכון יותר, הרבנים שמדינת ישראל מינתה אותם להיות הרבנים של הערים האלה והקצתה לכולם כולם משכורות נדיבות.

גם מי שנקרא הרב הראשי של חולון, עיר מגורי, הוסיף את חתימתו לכתב בו נאמר כי הערבים הם נוכרים ואסור להשכיר להם דירות וזוהי סכנת נפשות וגם הורדת ערך הדירות ומי שישכיר צריך להחרים ולנדות אותו. לא שאני יודע מי זה הרב הראשי של חולון, או שאי פעם היה לי רצון מיוחד להכיר אותו, גם לפני שהוסיף את חתימתו למכתב המסוים הזה.

והשבוע הזה ערכו הרב שמואל אליהו וחבריו הרבנים כנס בבאר שבע, ובו נמנו וגמרו כי לא יאפשרו בשום אופן לרשויות המדינה לרדוף אותם ולסתום את פיהם ולמנוע מהם את הזכות להמשיך ולפרסם מנשרים גזעניים נלהמים במימון מלא של משלם המיסים היהודי והערבי. עם המשטרה ועם בתי המשפט ועם רשויות המדינה לא ישתפו הרבנים פעולה (מלבד הרשות הממונה על תשתלום משכורותיהם) ואם חס וחלילה יפוטר מי מהם או יועמד לדין, מיד ובו במקום יתפטרו כל חבריו. "התוצאה צריכה  להיות התמוטטות של המערכת הרבנית כולה". כך הצהירו הרבנים רשמית וחגיגית ופרסמו זאת בכל עיתוניהם וביטאוניהם.

התמוטטות של המערכת הרבנית כולה? כן בבקשה.