יום שני, 9 בנובמבר 2009

רוב אוטומטי

רוב אוטומטי


לערבים יש רוב אוטומטי בעצרת האו"ם. ההחלטה לאמץ את דו"ח גולדסטון היתה צפויה מראש. לנציגי ישראל נותר רק לשבח את המדינות הבודדות שהצביעו נגד גולדסטון ולקרוא להן "המיעוט המוסרי".


 
לישראל יש רוב אוטומטי בקונגרס האמריקאי. ההחלטה לגנות את דו"ח גולדסטון היתה צפויה מראש. לנציגי הערבים נותר רק לשבח את חברי הקונגרס הבודדים שהצביעו בעד גולדסטון ולקרוא להם "המיעוט המוסרי".