יום שבת, 12 בדצמבר 2009

יומו של נורי אל עוקבי בבית המשפטיומו של נורי אל עוקבי בבית המשפט

בעלות הבדואים על אדמתם והחוק הישראלי


7 בדצמבר 2009, שעה 9.45 בבוקר. "מה קורה כאן? כל כך הרבה מבקרים, וכולם לתיק אחד!" שאל השומר בשער "היכל המשפט" של באר שבע. באולמה של השופטת שרה דוברת בבית המשפט המחוזי היו כל 22 הכיסאות המיועדים לקהל תפוסים ועוד רבים נשארו בחוץ, מחכים למקום שיתפנה. פעילי שלום וזכויות אזרח באו, חלקם ממרחק רב, במיוחד לדיון הזה. וד"ר בקי קוק, מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, הביאה את 15 הסטודנטים מהסמינר שלה לחזות בהליכים, כחלק מלימודיהם על בעיות החברה הישראלית.

טכסט מלא  http://toibillboard.info/Okbi_heb.htm