יום שלישי, 11 במאי 2010

הכה את המומחה

הכה את המומחה

מקובל שמומחה המוזמן להגיש חוות דעת מומחה לבית משפט בודק את הנושא לעומקו לפני כתיבת חוות הדעת.

זה מקובל, אבל כאשר מדובר באדמות הבדואים בנגב הכללים הם קצת אחרים – כפי שאפשר לקרוא כאן:

http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/press_releases/1273319283/